Krediet maken kan je zelf,
krediet handelen kunnen we samen.

D'AmsCoin
een blockchain-gebaseerd kredietsysteem voor digitale innovatie

Sinds het begin van de eerste Gouden Eeuw heeft Amsterdam altijd vooroplopende positie gehad in de wereld van financiële dienstverlening. De huidige situatie biedt een kans om te bewijzen dat de regio Amsterdam ook in het digitale tijdperk dé plek is voor financiële innovatie. De samenleving beweegt zich van het Industriële top-down model naar een netwerkeconomie. De aanjager hiervoor is de IT-revolutie, die we nu beleven. Voor het toekomstig succes van een stad gaat het er om de beste faciliterende netwerken te hebben.

D’AmsCoin is het combineren van bestaande, bewezen, concepten en modellen. We brengen de complementaire munt daarbij naar de 21ste eeuw, door het combineren van bestaande complementaire muntmodellen met de blockchain-technologie, waar Bitcoin op is gebaseerd. Naast deze bewezen modellen introduceren wij een uniek decentraal waarderingssyteem.

Van “Wealth of nations” naar de “Wealth of networks”

Deze combinatie is revolutionair. We bieden de regio Amsterdam een digitale infrastructuur die het MKB en ZZP’ers financiële slagkracht en stabiliteit biedt. Dit is de visie achter D’AmsCoin. De animatie hierboven geeft uitleg over hoe D’AmsCoin werkt.

Wat de WIR doet voor Zwitserland en de Bristol Pound voor Bristol, kan D’AmsCoin doen voor de regio Amsterdam. Nieuwe blockchaintechnologie biedt interessante nieuwe mogelijkheden, helemaal wanneer het lokaal geïntegreerd is. Het belangrijkste is dat er nu de mogelijkheid is om de concrete pijn van een niet functionerende kredietverlening voor het MKB weg te nemen. Amsterdam heeft de juiste kaarten: geschiedenis; reputatie en een levendige start-up scene. Het moment is nu. D’AmsCoin.Sinds het begin van de eerste Gouden Eeuw heeft Amsterdam altijd vooroplopende positie gehad in de wereld van financiële dienstverlening. De huidige situatie biedt een kans om te bewijzen dat de regio Amsterdam ook in het digitale tijdperk dé plek is voor financiële innovatie. De samenleving beweegt zich van het Industriële top-down model naar een netwerkeconomie. De aanjager hiervoor is de IT-revolutie, die we nu beleven. Voor het toekomstig succes van een stad gaat het er om de beste faciliterende netwerken te hebben.

“in 2012 telde Amsterdam al 47,000 zzp’ers, 10% van de totale werkgelegenheid en de helft van alle bedrijven.”

De beste manier om de groeiende groep zelfstandig ondernemers en MKB te ondersteunen is door investerings- en handelsfinanciering mogelijk te maken. Hoewel het van origine een crisis was in het bankwezen, wordt het MKB en de ZZP-gemeenschap het hardst geraakt. De kern van deze pijn zit in het tekort aan financiering. Met als gevolg een neerwaartse spiraal in de regio. Veel ondernemers herkennen zich in hetzelfde (liquiditeits-)probleem:

“Ik kan mijn leverancier nog niet betalen want mijn klant heeft nog niet betaald.”

Bij een robuust functionerend systeem zou economische bedrijvigheid altijd ondersteuning kunnen vinden in vorm van financiering. Rondgang bij het MKB leert dat het financieringssysteem niet functioneert in haar huidige vorm, terwijl dit wel met de grootste inbreng van de maatschappij overeind is gehouden.

Financiële crises zijn van alle tijden. Vele oplossingen zijn bedacht om uit de crises te komen, en sommigen hebben hun nut bewezen. Het model van de WIR-bank uit Zwitserland is zeer effectief gebleken in het ondersteunen van het MKB. De WIR-bank is tijdens de depressie van de jaren ‘30 opgezet. Hun oplossing bestond uit het overdraagbaar maken van bedrijfskrediet. Dit kreeg vorm in een regionale bank met een alternatieve munt, de WIR. Deze werkt complementair aan de Zwitserse Franc en wordt centraal geadministreerd.

“in 2015 is het WIR bank netwerk uitgegroeid van 16 naar ruim 60,000 ondernemers en gaat er jaarlijks 6 miljard euro aan handel in om.”

Ons voorstel is om dit Zwitserse model in de regio Amsterdam te introduceren. We brengen het WIR-model daarbij naar de 21ste eeuw, door het te combineren met de blockchain-technologie, waar Bitcoin op is gebaseerd. Naast deze bewezen modellen introduceren wij een uniek decentraal waarderingssyteem.

Deze combinatie is revolutionair. We bieden de regio Amsterdam een digitale infrastructuur die het MKB en ZZP’ers financiële slagkracht en stabiliteit biedt. Dit is de visie achter D’AmsCoin.

Een decentraal overdraagbaar kredietsysteem voor de regio Amsterdam heeft een sterk potentieel. Het ondernemersnetwerk zal beter in staat zijn om innovatieve projecten te financieren. Dit gebeurt nu al bij crowdfunding-platforms. Een nog sterker effect dan crowdfundingplatforms verwachten wij van een netwerk dat zichzelf kan financieren met haar eigen digitale munt. De regio Amsterdam kan met deze infrastructuur van een financieringsnetwerk met eigen lokale munt een grote bijdrage leveren aan haar ecosysteem van ondernemers.

In Bristol, Groot Brittannie, kan je met de Bristol Pound onder andere betalen bij winkels, boeren, architecten en de lokale belastingkantoren. Het blijkt dat het gebruik van een lokale valuta niet alleen de lokale economie stimuleert, maar ook sterkere banden schept binnen de gemeenschap. Daarbij zorgt het voor een afname van uitstoot van broeikasgassen door een verminderde hoeveelheid transportkilometers die goederen af moeten leggen om bij hun bestemming te komen. Ten derde vergroot het gebruik van een lokale valuta het besef onder mensen van de directe impact van hun economische activiteit.

“Een Britse Pond die is uitgegeven bij een grote supermarktketen verdwijnt voor 80% uit de regio. Een Bristol Pound blijft voor 100% in de regio en dient hiermee de lokale economie.”

Wat de WIR doet voor Zwitserland en de Bristol Pound voor Bristol, kan D’AmsCoin doen voor de regio Amsterdam. Nieuwe blockchaintechnologie biedt interessante nieuwe mogelijkheden, helemaal wanneer het lokaal geïntegreerd is. Het belangrijkste is dat er nu de mogelijkheid is om de concrete pijn van een niet functionerende kredietverlening voor het MKB weg te nemen. Amsterdam heeft de juiste kaarten: geschiedenis; reputatie en een levendige start-up scene. Het moment is nu. D’AmsCoin.

Neem contact op